انواع لوستر

لوستر دوگل کوچک سه طوقه NO5_BR

-
990,000 تومان

لوستر چوبی رها 5 شاخه

425,000 تومان
325,000 تومان

لوستر برنز چتری 8 شاخه

990,000 تومان
824,000 تومان

لوستر چوب فلز آوا 5 شاخه

425,000 تومان
325,000 تومان

لوستر برنز چتری 6 شاخه

600,000 تومان
540,000 تومان

لوستر برنز دوگل بزرگ 5 شاخه

1,050,000 تومان
990,000 تومان

لوستر 6 شاخه شاه عباسی

1,200,000 تومان
1,020,000 تومان

لوستر 5 شاخه دوگل کوچک NO-2

750,000 تومان
725,000 تومان

لوستر تسمه ای چتری 12 پر BR

900,000 تومان
780,000 تومان

آویز برنز فانوس کلاسیک 5 پر BR

-
230,000 تومان

آویز برنز فانوس کلاسیک 4 پر BR

220,000 تومان
195,000 تومان

لوستر سودا S40

600,000 تومان
550,000 تومان

لوستر برنز زئوس 6 شاخه

1,080,000 تومان
990,000 تومان

لوستر تسمه ای چتری 8 شاخه BR

1,050,000 تومان
870,000 تومان

لوستر برنز مازیار 6 شاخه BR

1,140,000 تومان
960,000 تومان

لوستر برنز اسپیرال 6 شاخه

1,020,000 تومان
930,000 تومان