انواع لوستر

لوستر دوگل کوچک سه طوقه NO5_BR

-
900,000 تومان

لوستر تسمه ای چتری 12 پر BR

900,000 تومان
780,000 تومان

لوستر 5 شاخه دوگل کوچک NO-2

650,000 تومان
600,000 تومان

آویز برنز فانوس کلاسیک 5 پر BR

-
230,000 تومان

آویز برنز فانوس کلاسیک 4 پر BR

220,000 تومان
195,000 تومان

لوستر سودا S40

600,000 تومان
550,000 تومان

لوستر برنز زئوس 6 شاخه

1,080,000 تومان
990,000 تومان

لوستر چوبی رها 5 شاخه

425,000 تومان
300,000 تومان

لوستر برنز چتری 8 شاخه

840,000 تومان
720,000 تومان

لوستر تسمه ای چتری 8 شاخه BR

1,050,000 تومان
870,000 تومان

لوستر چوب فلز آوا 5 شاخه

425,000 تومان
300,000 تومان

لوستر برنز مازیار 6 شاخه BR

1,140,000 تومان
960,000 تومان

لوستر برنز دوگل بزرگ 5 شاخه

1,050,000 تومان
900,000 تومان

لوستر برنز اسپیرال 6 شاخه

1,020,000 تومان
930,000 تومان

لوستر برنز چتری 6 شاخه

450,000 تومان
390,000 تومان

لوستر 6 شاخه شاه عباسی

-
858,000 تومان