انواع تندیس

تندیس لاک پشت BR

65,000 تومان
59,000 تومان

تندیس فیل هخامنش

-
79,000 تومان

قندان نگینی A

60,000 تومان
44,000 تومان

قندان نگینی B

70,000 تومان
52,000 تومان