انواع میزهای نایب

میز نایب گرد تاج دار AL

-
470,000 تومان

میز نایب بیضی AL

-
470,000 تومان

میز نایب نیم گرد تاج دار AL

-
470,000 تومان

میز نایب دو طبقه بیضی AL

-
550,000 تومان

میز نایب گرد پتینه AL

-
200,000 تومان