انواع میزهای نایب

میز نایب نیم گرد تاج دار AL

-
390,000 تومان

میز نایب بیضی AL

-
390,000 تومان

میز نایب گرد تاج دار AL

-
390,000 تومان

میز نایب دو طبقه بیضی AL

-
490,000 تومان

میز نایب گرد پتینه AL

-
200,000 تومان